Policistu_Velobiedriba_logo

POLICISTU VELOBIEDRĪBA 2022. gadā svinēs 10 gadu jubileju.
Katru gadu Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensībās            Policistu velobiedrība rīko velosacensības bērniem un pieaugušajiem.
Velobiedrības biedri bieži ir piedalījušies starptautiskās sacensībās
ar augstiem sasniegumiem.

Biedrības mērķi

  • Attīstīt riteņbraukšanas sportu policistu un riteņbraukšanas entuziastu vidū,mērķtiecīgi iesaistot jaunatni, augstākās klases sportistus, to sagatavošana;
  • Satiksmes drošības standartu celšana, kultūras veicināšana starp gājējiem, velosipēdistiem un autovadītājiem. Izglītot Latvijas satiksmes dalībniekus  un sabiedrību ceļu drošības jautājumos, pievēršot uzmanību mazāk aizsargātajiem  ceļu satiksmes dalībniekiem;
  • Latvijas velo infrastruktūras apsekošana un sertificēšana pēc drošības standartiem;
  • Nodrošināt regulāru Biedrības dalību Latvijas un Starptautiskajās sacensībās, pieredzes apmaiņas vizītēs, semināros, projektos un citos pasākumos;
  • Policijas tēla popularizēšana sabiedrībā, pozitīva tēla veidošana, videi draudzīga un veselīga dzīvesveida popularizēšana;
  • Iesniegt priekšlikumus un veikt uzlabojumus LR likumdošanā saistībā ar satiksmes un drošības jomu.

Velobiedrībā var iestāties visi cilvēki, ne tikai policisti.