Policistu_Velobiedriba_logo

Šī gada 4. jūnijā norisināsies gadskārtējais “Atklātais IeM un policistu veločempionāts”.

Šogad sacensības organizē un vada Smiltenes sporta centrs sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju (LRF) un policistu velobiedrību. Sacensības notiek, respektējot Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības noteikumus.

Sacensību centrs: Smiltenes novada Brantu pagasta Vidzemes ciemā pie Brantu pagasta pārvaldes ēkas

Laiks: reģistrēšanās 4. jūnijā jau no pulksten 8.00

Distances:

  • Jaunatnes kausa ceturtais posms, Sporta brauciens, Tautas brauciens un Veselības brauciens;
  • Bērnu brauciens – 200 metru garš aplis ar startu un finišu Vidzemes stadionā.

Ievēro! Lai reģistrētos “Atklātajam IeM un policistu veločempionātam”, dalībniekiem mājaslapā jānorāda struktūra, kuru pārstāv. Piesakoties jāievēro tas, ka struktūrai ir jābūt uzrakstītai precīzi, lai pieteiktie darbinieki veidotu komandu.

Lai piedalītos sacensībās, iepriekš ir jāpiesakās, līdz 2.jūnija plkst. 23.59 aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: http://bulta.lv/smiltene

Pilnu sacensību nolikumu skat. pielikumā.